Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Zaposleni u našoj laboratoriji:

 • Prof. dr Miroslav Vesković, redovni profesor, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • Prof. dr Ištvan Bikit, profesor emeritus, uža naučna oblast: nuklearna fizika, tehnički rukovodilac laboratorije
 • Prof. dr Jaroslav Slivka, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • Prof. dr Miodrag Krmar, redovni profesor, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • Prof. dr Nataša Todorović, redovni profesor, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • Prof. dr Dušan Mrđa, redovni profesor, uža naučna oblast: nuklearna fizika, Šef laboratorije
 • Prof. dr Tijana Prodanović, redovni profesor, uža naučna oblast: astrofizika
 • dr Sofija Forkapić, naučni saradnik, uža naučna oblast: nuklearna fizika, rukovodilac za kvalitet
 • Doc. dr Jovana Nikolov, docent, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • dr Kristina Bikit, naučni saradnik, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • dr Nikola Jovančević, naučni saradnik, uža naučna oblast: nuklearna fizika
 • dr Jan Hansman, naučni saradnik
 • Nebojša Krstić, tehnički saradnik za nejonizujuće zračenje
 • Mile Ugarčina, tehnički saradnik za nejonizujuće zračenje
 • Slavko Todorović, dipl. ing, stručni saradnik
 • MSc Andrej Vraničar, stručni saradnik