Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Zaposleni u našoj laboratoriji:

 • Prof.dr Miroslav Vesković, redovni profesor, uža naučna oblast:nuklearna fizika, šef laboratorije
 • Prof.dr Ištvan Bikit, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast:nuklearna fizika, tehnički rukovodilac laboratorije
 • Prof.dr Jaroslav Slivka, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast:nuklearna fizika
 • Prof.dr Miodrag Krmar, redovni profesor, uža naučna oblast:nuklearna fizika
 • Prof.dr Nataša Todorović, vanredni profesor, uža naučna oblast:nuklearna fizika
 • Prof.dr Dusan Mrđa, vanredni profesor, uža naučna oblast:nuklearna fizika
 • Prof.dr Tijana Prodanović, vanredni profesor, uža naučna oblast: astrofizika
 • dr Sofija Forkapić, istraživač saradnik, uža naučna oblast:nuklearna fizika, rukovodilac za kvalitet
 • Doc.dr Jovana Nikolov, docent, uža naučna oblast:nuklearna fizika
 • MSc Kristina Bikit, istraživač saradnik, uža naučna oblast:nuklearna fizika
 • MSc Jan Hansman, tehnički saradnik
 • Nebojsa Krstić, tehnički saradnik za nejonizujuće zračenje
 • Mile Ugarčina, tehnički saradnik za nejonizujuće zračenje