Akreditacija i ovlašćenja

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnih uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja akreditovana je prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Ostala dokumenta:

  1. Obim akreditacije