Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Laboratorija obavlja usluge sledećih ispitivanja po međunarodnim standardnim metodama:

  • Gamaspektrometrijska merenja radioaktivnosti
  • Alfa-beta spektrometrijska merenja tečnim scintilacionim brojačem Quantulus 1220
  • Merenje jačine električnog polja i gustine snage elektromagnetnog polja
  • Gama i neutronska dozimetrija
  • Merenje radona u vazduhu, vodi i zemljištu