Laboratorija za etaloniranje gama - spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera

Slika laboratorije
akreditacija
Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.