Akreditacija i ovlašćenja

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.

Ostala dokumenta:

  1. Obim akreditacije